Blog

Współczesny świat jest globalną wioską. To pojęcie dotyczy zarówno działalności w sferze prywatnej, jak i, a może przede wszystkim, w przedsięwzięciach biznesowych. Trudno wyobrazić sobie efektywne oraz opłacalne prowadzenie firmy bez udziału sieci informatycznych, które pozwalają na optymalną, oszczędną, a co najważniejsze precyzyjną pracę zespołu pracowników, a także na bieżącą kontrolę funkcjonowania firmy przez kadrę właścicielską i managerską.

W celu optymalizacji działalności przedsiębiorstwa warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, posiadających kompleksową wiedzę na temat projektowania sieci informatycznych oraz wsparcia IT dedykowanego konkretnym potrzebom i oczekiwaniom, jakie są specyficzne dla danej branży. Zdecydowanie warto szukać takiego wsparcia u usługodawcy zajmującego się outsourcingiem IT, a inwestycja zaowocuje nie tylko o wiele bardziej wydajnym i sprawnym funkcjonowaniem firmy, ale także większym bezpieczeństwem przechowywanych danych, jak również minimalizacją ewentualnych problemów z awariami i przestojami.

Ile kosztują usługi IT?

Aby odpowiedzieć na pytanie - ile kosztują usługi IT, trzeba określić kilka zasadniczych parametrów, które mają bezpośredni wpływ na wycenę tego typu usług. Dla wygody oraz komfortu planowania budowy sieci w firmie profesjonalny wykonawca zaproponował intuicyjne narzędzie, jakim jest kalkulator usług IT, za pomocą którego każdy przedsiębiorca może sprawdzić aktualny cennik konkretnych składników sieci informatycznej oraz wyliczyć prawdopodobny koszt jej wykonania. Chcesz wiedzieć ile kosztują usługi it? Skorzystaj z naszego kalkulatora IT.

Kalkulator obsługi IT zawiera kilka najważniejszych punktów, na których opiera się projekt dla danej firmy. Od określenia liczby stanowisk komputerowych, liczby serwerów oraz ich lokalizacji, a także innych bardzo istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy czynników, zależy prawidłowa kalkulacja efektu końcowego w postaci sprawnie i efektywnie działającej sieci informatycznej.

Na całościową cenę wykonania infrastruktury IT w danej firmie ma wpływ także wiek użytkowanego sprzętu komputerowego, liczba oddziałów firmy, które znajdują się poza główną siedzibą oraz jakość systemów operacyjnych i routerów obsługujących przesyłanie danych. Aby dowiedzieć się, ile kosztuje usługa informatyczna, należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki.

Cena wyliczona przez nasz kalkulator może się nieco różnić od ostatecznej kwoty. Aby poznać szczegółowy koszt, poproś nas o wycenę.

Jak działa kalkulator obsługi IT?

Sporządzenie całościowej wyceny rozpoczyna się od określenia kilku parametrów, jakie każdy system powinien posiadać, a od tego ile kosztuje usługa informatyczna o konkretnym przeznaczeniu zależy finalna cena wykonania. Na podstawie obliczeń wynikających z konkretnych danych pochodzących z firmy planującej wdrożenie u siebie profesjonalnie opracowanego systemu informatycznego, kalkulator podaje orientacyjny koszt miesięcznego outsourcingu IT.

W stworzeniu wyceny bardzo istotne jest wpisanie do odpowiednich pozycji kalkulatora ilości użytkowanych komputerów, ich wieku, określenie systemów operacyjnych, opcji posiadania lub nie możliwości tworzenia kopii zapasowych. Kalkulator obsługi IT posiada jeszcze jedną, bardzo ważną z punktu widzenia projektowania sieci pozycję, a mianowicie określenie akceptowalnego czasu ewentualnych przestojów w działaniu sieci, która jest specyficzna dla danej firmy.

Kontakt

Przykłady wycen obsługi outsourcingu IT za pomocą kalkulatora

Aby poznać działanie kalkulatora obsługi outsourcingu IT oraz dowiedzieć się, ile kosztuje usługa informatyczna dla firmy o konkretnie sprecyzowanych parametrach, należy wpisać w prosto i zrozumiale opisane pozycje dane, które charakteryzują wykorzystywany sprzęt oraz oczekiwania co do działania infrastruktury IT.

Przykładem obliczenia miesięcznego kosztu obsługi sieci może być poniżej opisana sytuacja, gdzie po wprowadzeniu następujących danych:

 • liczba stanowisk komputerowych - 22 sztuk
 • liczba własnych serwerów fizycznych, zlokalizowanych w firmie - 1
 • liczba wirtualnych serwerów - 2 sztuki
 • wiek sprzętu komputerowego - poniżej czterech lat
 • czy firma posiada oddziały poza swoją siedzibą - 1
 • jaki jest akceptowalny czas przestoju sieci - maksymalnie 24 godziny
 • jaki jest dominujący system operacyjny - Windows 10
 • czy firma posiada system do tworzenia kopii zapasowych - tak
 • czy stosowany jest zaawansowany router brzegowy UTM - tak

Orientacyjna cena miesięcznego outsourcingu IT wynosi około 1978 złotych + podatek VAT.

 

Innym przykładem wyceny kosztów obsługi IT może być projekt przy poniższych parametrach:

 • liczba stanowisk komputerowych - 9 sztuk
 • liczba serwerów własnych - 1
 • liczba serwerów wirtualnych - 0
 • wiek sprzętu komputerowego - poniżej czterech lat
 • czy posiadasz oddział poza siedzibą firmy - 0
 • maksymalny akceptowalny przestój systemów IT - 48 godzin
 • dominujący system operacyjny w firmie - Windows 8
 • czy posiadasz system bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych - tak
 • czy stosujesz zaawansowany router brzegowy UTM - tak

Z obliczenia kalkulatora wynika miesięczny koszt obsługi około 857 złote + podatek VAT, który wynosi 23 procent.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje outsourcing IT dla Twojej firmy, ustaw na kalkulatorze parametry, zgodne z funkcjonowaniem Twojej firmy w sieci informatycznej.

Ile kosztują usługi informatyczne - podsumowanie

Z powyższych kalkulacji można wyciągnąć wniosek, że profesjonalne usługi informatyczne dla firm nie należą obecnie do najdroższych. Decydując się na powierzenie obsługi IT zewnętrznemu wykonawcy, który specjalizuje się w tego rodzaju działalności można zyskać kilka ważnych dla firmy korzyści. Jest to przede wszystkim fachowa i zgodna z oczekiwaniami bieżąca obsługa, zaprojektowanie indywidualnie dopasowanej sieci oraz jej wdrożenie specjalnie dla konkretnych potrzeb firmy. Nie do przecenienia jest stały kontakt z obsługującymi sieci informatykami, którzy są w stanie sprostać każdego rodzaju problemom, jakie mogą zdarzyć się podczas użytkowania sieci informatycznych. Serwisanci są w stałym kontakcie online, ale także prowadzą okresowe wizyty kontrolne oraz w razie potrzeby służą pomocą na miejscu w obsługiwanej firmie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ większości przedsiębiorstw bardzo zależy na ciągłej i bezprzestojowej pracy sieci. Zlecając outsourcing usług informatycznych fachowcom można mieć pewność, że sieć będzie sprawnie i bezproblemowo spełniała zaprogramowane funkcje, a korzystający z niej pracownicy będą mogli komfortowo z niej korzystać.

Kontakt