Blog

Aktualizacje informatyczne programów księgowych, zaprojektowanie dedykowanego systemu informatycznego od podstaw, ich przebudowa pod potrzeby firm, szczegółowa analiza systemów informatycznych, usprawnienie zabezpieczeń w projektach – to tylko jedne z nielicznych zadań, jakim na co dzień musi stawić czoła architekt systemów informatycznych. Warto dowiedzieć się, czym konkretnie charakteryzuje się nasza praca w tym zakresie.

Czym zajmuje się architekt IT?

Do jego obowiązków można zaliczyć przede wszystkim projektowanie systemów informatycznych tak, aby były odpowiednio dostosowane do bieżących potrzeb klientów i gotowe do implementacji. Niezbędna jest wiedza o standardach w branży informatycznej, a także o wzorcach projektowych. Jeśli architekt IT popełni błędy, to w przyszłości na etapie projektowania systemów informatycznych, będą one bardzo kosztowne dla klienta docelowego. W takich zadaniach architekci IT bardzo często omawiają problemy z doświadczonymi programistami, aby mieć pewność, że znajdą najlepsze rozwiązania dla swoich klientów.

Kontakt z architektem IT

Etatowy architekt systemów IT a pracownik zdalny

Architekt systemów IT najczęściej pracuje w obrębie jednej lub kilku organizacji, w zależności od sposobu zatrudnienia. Swoje codzienne obowiązki wykonuje jako pracownik etatowy lub zewnętrzny w sposób zdalny. Realizuje zadania przypisane przez zarząd firmy lub rozwiązuje konkretne problemy swoich klientów. Taka osoba zarządza całym cyklem życia architektury informatycznej i ma na uwadze potrzeby pracowników danej firmy lub swoich klientów. Architektura oprogramowania informatycznego to również specjalizacja dotycząca wytwarzania oprogramowania.

Pracownik odpowiedzialny za IT zajmuje się projektowaniem systemów, wdrażaniem udogodnień dla pracowników lub klientów w tych projektach, zwiększeniem zabezpieczeń, pełną implementacją systemu. Architektura informatyczna obejmuje szereg procesów, usprawnień i usług, i jest stale dostosowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Natomiast architekt informatyczny pracuje w oparciu o zmieniające się potrzeby biznesowe organizacji i cele firmy, które pomagają mu w precyzyjnym zdefiniowaniu procesów biznesowych i zapewnieniu jak najlepszych funkcjonalności w owych systemach lub projektach.

Wspomniane procesy biznesowe nieustannie usprawnia oraz przekształca je w grupę działań lub przydatnych funkcji tak, aby stały się strukturami informatycznymi dopasowanymi do konkretnych rozwiązań. Wykorzystuje do tego najczęściej metodologię lub odpowiednie rozwiązania ramowe. Od momentu zaprojektowania systemu zarządza nim na każdym etapie i wprowadza zmiany dopasowane do bieżących oczekiwań ludzi.

Jak wygląda praca architekta IT w praktyce?

W praktyce zakres obowiązków na takim stanowisku jest bardzo szeroki. Architekt systemów informatycznych musi mieć również odpowiednie kompetencje w zakresie planowania projektów i zarządzania, a przy tym być elastyczny, ponieważ tego wymagają codzienne zadania. Często praca architekta IT wymaga skupienia przy wielu zadaniach i odporności na stres. Nierzadko zdarza się tak, że jedno zadanie musi poczekać na realizację, ponieważ pracownik musi zająć się pilnie innym projektem.

Ścisła współpraca z innymi członkami zespołu np. programistą, project managerem jest w takich sytuacjach niezbędna i pozwala skrócić czas realizacji danej usługi oraz uniknąć popełnienia błędów. Praca architekta w korporacji obejmuje szereg wdrożeń w specjalnych segmentach lub domenach architektonicznych. Rzadkością jest praca przy pojedynczym systemie informatycznym. Architekt IT ma również nieco inne zadanie. Musi zrobić wszystko, aby przekonać klienta docelowego, że jest w stanie znaleźć dedykowane dla niego rozwiązanie informatyczne, które spełni potrzeby i oczekiwania jego firmy. Taka osoba musi wyróżniać się umiejętnością przekonywania, rozumieniem szerszego kontekstu zadań w danych chwilach i niekonwencjonalnym myśleniem, które w pracy architekta odgrywa ważną rolę.

Dobry architekt IT powinien rozumieć procesy biznesowe, mieć wiedzę o aktualnych trendach, znać zależności między funkcjami poszczególnych systemów i potrafić je dopasować. Szukanie przyczyn problemów i umiejętność ich rozwiązywania jest kluczowa w tym zawodzie. Szczególnie w zakresie środowiska, w jakim architekt pracuje. Jeśli tworzy strategie aplikacji i musi przygotować projekt zgodny z celami przedsiębiorstwa, to powinien mieć wiedzę z zakresu różnych tzw. łamigłówek architektonicznych, aby wiedzieć, jak na bieżąco dany problem rozwiązać i potrafić go wyjaśnić innym członkom zespołu.

Dlaczego nieszablonowe myślenie w pracy architekta IT jest tak istotne?

Przede wszystkim, warto pamiętać, że umiejętność zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego ułatwiającego automatyzację i cyfryzację działań, które do tej pory były wykonywane w sposób manualny, nie jest wystarczająca. Priorytetem w wielu firmach jest znalezienie sposobu na obniżenie kosztów utrzymania systemów, dokładne przeskalowania rozwiązań, dopasowanie do indywidualnych potrzeb i rozbudowa systemów o nowe funkcje. Dlatego przydatne jest wsparcie doświadczonego doradcy IT, który podpowie konkretne rozwiązania.

Architekt systemów informatycznych – w czym może pomóc firmie?

Złożone systemy informatyczne, konieczność stworzenia nowego systemu, nieumiejętność ich fachowej obsługi, rozbudowy czy dostosowania do aktualnych wymogów w firmie wiążę się z koniecznością zatrudnienia wsparcia informatycznego w postaci architektów. To właśnie ich zadaniem jest zaprojektowanie takiego systemu informatycznego, który będzie w pełni zaspokajał wszystkie potrzeby firmy i jej pracowników. Rola architekta IT jednak nie ogranicza się tylko do rozwoju systemów czy naprawiania błędów w aplikacjach. Taki pracownik może również być odpowiedzialny za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, a nawet aktualizację całej struktury sieciowej w firmie.

Właśnie dlatego tak ważna jest współpraca z doświadczonym architektem IT, który będzie miał odpowiednią wiedzę i kompetencje do tego, aby poradzić sobie z bieżącymi awariami i problemami informatycznymi dla danego klienta lub firmy.

Kontakt z architektem IT