Blog

Podstawą w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw jest środowisko IT. Jego bezpieczeństwo zależy między innymi od profesjonalnego monitoringu infrastruktury informatycznej. Bieżąca kontrola pozwala na szybkie wykrycie i naprawę ewentualnych błędów oraz zabezpieczenie danego obszaru infrastruktury IT. Jakie działania wchodzą w monitoring IT oraz jakie płyną z tego korzyści?

Kontakt z doradcą IT

Monitoring IT - co to znaczy?

Monitoring infrastruktury informatycznej to zespół czynności pozwalających na obserwowanie środowiska IT, prowadzone w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania infrastruktury, systemów oraz aplikacji. To rozwiązanie dla każdej firmy, w której znajduje się przynajmniej jeden komputer - co więcej, na taką metodę zabezpieczenia systemów informatycznych powinno zdecydować się nawet małe przedsiębiorstwo, któremu zależy na bezpieczeństwie gromadzonych danych, dokumentów cyfrowych i firmowych informacji.

Monitoring infrastruktury informatycznej można podzielić na:

 • Monitoring reaktywny - rozwiązania, dzięki którym możliwe jest szybkie wykrycie awarii z jednoczesnym wskazaniem źródła problemu i możliwości poinformowania o tym konkretnych osób bądź systemów.
 • Monitoring proaktywny - opiera się na analizowaniu zgromadzonych danych i prognozowaniu na ich podstawie zachowania wybranych komponentów, co umożliwia eliminację niepożądanych zdarzeń w przyszłości.

Prowadzone działania mogą dotyczyć:

 • urządzeń sieciowych,
 • sprzętu komputerowego,
 • serwerów,
 • aplikacji,
 • usług,
 • procesów.

7 zalet stosowania monitoringu IT

 

1. Ciągły monitoring systemów informatycznych

Korzyścią z zastosowania zabezpieczenia i nadzorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie pozwala na dokładne kontrolowanie poszczególnych procesów w czasie rzeczywistym. Usługa może obejmować monitoring aplikacji, usług sieciowych (np. POP3 czy HTTP), użycia zasobów systemowych (logi systemowe, procesory) czy kontrolowania zdarzeń oraz trendów.

2. Szybka informacja o zagrożeniu

W zależności od wybranej opcji systemu powiadomień poszczególne programy mogą powiadomić administratora o występującym zagrożeniu na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub innej. Dzięki wyżej wymienionej kontroli w czasie rzeczywistym można szybko otrzymać informację i równie szybko zareagować na ewentualne problemy.

3. Monitorowanie użytkowników

System monitoringu IT pozwala na kontrolę aktywności pracowników na firmowym sprzęcie. To nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale niekiedy również wydajności pracowników. Niektóre systemy umożliwiają także monitorowanie działań pracowników zdalnych.

4. Komfort pracy

Oprócz kontroli ze strony pracodawcy również osoby zatrudnione, które pracują na sprzęcie firmowym, mogą odczuć większy komfort pracy dzięki różnym funkcjonalnościom i gwarancji bezpieczeństwa danego systemu czy urządzenia. Co więcej, przy profesjonalnej obsłudze IT zminimalizowane jest ryzyko przestojów w pracy i strat biznesowych.

5. Bezpieczeństwo danych

Proces monitoringu infrastruktury IT to również ochrona przed wyciekiem bądź utratą ważnych danych z komputerów i serwerów firmowych. To zabezpieczenie zarówno przed błędem użytkownika, jak i próbą kradzieży firmowych danych.

6. System raportowania

Profesjonalny monitoring infrastruktury IT daje możliwość generowania raportów, które dotyczą awaryjności poszczególnych obszarów infrastruktury informatycznej i tworzenia na ich podstawie procedur utrzymania oraz usuwania ewentualnych błędów.

7. Optymalizacja kosztów

Dzięki profesjonalnemu monitoringowi IT można w skuteczny sposób zoptymalizować koszty w przedsiębiorstwie. Zapobieganie awariom w pracy wyeliminuje ewentualne przestoje w działaniu przedsiębiorstwa. To również mniejsze koszty ewentualnych napraw czy dodatkowych działań z zakresu IT.

Monitoring logów systemowych

Kontrola infrastruktury informatycznej pozwoli na wykrywanie ewentualnych zagrożeń oraz zapobieganie im. Znaczenie zarządzania logami dla bezpieczeństwa danej organizacji jest niezwykle duże. Cechą wszystkich systemów informatycznych jest bowiem fakt, że zapisują one logi. Bez nich często niemożliwe byłoby zarówno nadzorowanie infrastruktury informatycznej, jak i znajdowanie przyczyn awarii oraz rozwiązywanie poszczególnych problemów. Logi systemowe można gromadzić i analizować, co często pozwala wykryć potencjalne niebezpieczeństwo lub faktyczne zagrożenie dla firmy.

Monitorowanie elementów infrastruktury IT

Oprócz wcześniej wspomnianej analizy logów systemowych w skład przeprowadzanych działań z zakresu kontroli infrastruktury informatycznej wchodzi między innymi:

 • Monitoring urządzeń sieciowych

Polega na kontroli ruchu sieciowego, czyli odczytywaniu ilości przetransferowanych bitów na danym porcie. Ważne dla administratora IT są również statusy portów i obciążenie danego urządzenia.

 • Monitoring serwerów

Kontrola obejmuje sprawdzenie obciążenia zasobów: procesorów, pamięci RAM czy dysku twardego.

 • Monitoring aplikacji

Działania, które mają na celu jak najlepszą optymalizację pracy danego urządzenia. Monitorowanie dotyczy dostępności samej aplikacji różnymi protokołami czy portami oraz czas odpowiedzi poszczególnych mniejszych funkcjonalności danej aplikacji.

Monitorowaniem objęta jest cała infrastruktura, począwszy od urządzeń, po warstwę aplikacji. To kompleksowe rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw.

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Mierzenie, pozyskiwanie informacji, analiza i wyciąganie wniosków na tej podstawie to szereg czynników składających się na profesjonalny monitoring IT. Potrzebni są doświadczeni specjaliści oraz sprawdzone narzędzia monitorujące, dzięki którym można zarządzać wydajnością oraz zdarzeniami w ramach określonych zasobów. Takie procesy są zatem nieodłącznymi elementami infrastruktury IT.

Korzyści z monitorowania infrastruktury IT to między innymi:

 • skuteczne zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z zasobów;
 • ochrona aktywów firmy - zarówno przed osobami, które mają do nich dostęp, jak i przed atakami w cyberprzestrzeni;
 • ograniczenie ryzyka do minimum;
 • szybka możliwość wykrycia błędów w konkretnych obszarach infrastruktury informatycznej oraz ich sprawne usunięcie.

Monitorowanie infrastruktury IT zalicza się do świadczonych przez nas kompleksowych usług informatycznych. Właściwy dobór rozwiązań, ich prawidłowe wdrożenie i konfiguracja pozwala jeszcze szybciej zlokalizować ewentualne problemy i usuwać źródła ich powstania. Niezawodna infrastruktura IT powinna być podstawą w każdym przedsiębiorstwie - zarówno mniejszym, jak i większym. Nasi specjaliści mogą pomóc w osiągnięciu tego celu! Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na bezpieczeństwie własnej firmy.

Kontakt z doradcą IT