Blog

Zwłaszcza w firmach oraz w dobie przesyłu informacji niezbędna jest szybka wymiana danych poprzez łącza internetowe i bezprzewodowe z siecią LAN. Trzeba dokładnie przemyśleć rozmieszczenie oraz skonfigurowanie sieci bezprzewodowej, a następnie jej administrowanie, aby całość była stabilna, szybka, wydajna i bezpieczna. Na czym polega zarządzanie sieciami LAN, WAN, VLAN i WLAN?

Kontakt z doradcą IT

Co to jest sieć LAN?

Sieć LAN umożliwia komunikację oraz współdzielenie zasobów wirtualnych pomiędzy komputery, serwery czy drukarki sieciowe. Jest to rozwiązanie niezbędne dla firm, które znacznie usprawnia działania przedsiębiorstwa na co dzień pracującego z wykorzystaniem komputerów i innych narzędzi biurowych podłączonych do sieci.

Zarządzanie siecią LAN to proces, który polega na odpowiednim dostosowaniu i zainstalowaniu urządzeń sieciowych, a także ich monitorowaniu.

Dzięki sieci LAN można podłączyć sieć lokalną do tej rozległej WAN. Sieć LAN można także zaprojektować w domu, nie tylko w dużych firmach.

Czym jest sieć WAN, WLAN i VLAN?

Wi-fi określa całość komputerowych sieci bezprzewodowych, jednak nie jest to pojęcie do końca precyzyjne.

 • WAN - Wide Area Network, czyli rozległa sieć komputerowa, która wykracza poza obszar jednego miasta. WAN łączy się przez urządzenia rozmieszczone w różnych obszarach geograficznych. Wykorzystuje odmiany transmisji szeregowej. W skrócie - to jest dostęp do internetu, w routerach do portu o nazwie WAN podłączamy Internet. 
 • WLAN - Wireless Local Area Network, czyli bezprzewodowa sieć lokalna, która łączy się za pośrednictwem kart sieciowych, punktów dostępu, anten, terminali. Jest sieć bezprzewodowa, do której łączą się telefony, laptopy, tablety, TV, głośniki WiFi, konsole itp.
 • VLAN Virtual local area network, czyli wirtualna sieć lokalna jest wydzieloną logicznie siecią w ramach innej większej sieci fizycznej. Jest wykorzystywana, aby odseparować różne części sieci jak Firmowa od Gości i DMZ.

Jak zainstalować i skonfigurować urządzenia sieciowe?

Na początku należy zastanowić się nad koncepcją, która będzie odpowiednia dla wielkości i zakresu działań danego przedsiębiorstwa. Administrator sieciami musi zapoznać się z dostępnym w firmie sprzętem oraz dowiedzieć się, ile osób będzie z niego korzystało. Ułatwi to stworzenie wdrożeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci LAN. Administrator IT zajmuje się podłączaniem potrzebnego sprzętu, jego konfiguracją, ale też monitorowaniem i w razie potrzeby rozwiązywaniem pojawiających się problemów (także przez zdalny tryb). Wszelkie działania zmierzające do prawidłowego zarządzania sieciami LAN, WAN i WLAN rozpoczyna się od instalacji i konfiguracji routerów WAN.

 • Instalacja i konfiguracja firewall - bezpieczeństwo jest jedną z najistotniejszych kwestii w firmach, które między sobą wymieniają wrażliwe i chronione dane. Dlatego przy zarządzaniu sieciami i konfigurowaniu ich trzeba koniecznie pamiętać o zabezpieczeniach, takich jak firewall. Kontroluje on transmisję danych, umożliwia blokowanie okienek wyskakujących na stronach internetowych, zatrzymuje niektóre strony i zarządza plikami cookies. Instalacja i konfiguracja firewall zależna jest od wybranego programu.
 • Instalacja i konfiguracja routera LAN - przełącznik (switch) to urządzenie, które umożliwia dzielenie sieci na zarządzalne i niezarządzalne. Pozwala on rozdzielać kanały, co zwiększa bezpieczeństwo sieci, gdyż z pomocą przełącznika można określić dostęp i podzielić go na poszczególne dostępy. Przełącznik zarządzalny jest dostępny dla administratora sieci. Switch można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej lub z pomocą konsoli telnet (kanał nieszyfrowany), SSH (kanał szyfrowany), serial (przewód fizyczny).

Zarządzanie sieciami - na czym polega?

IT Leader od lat wspiera wiele firm w tworzeniu i konfigurowaniu sieci lokalnych, które mają przyspieszyć i usprawnić pracę w firmie. Jest do tego niezbędna właściwa administracja. Odpowiednio wdrożona i skonfigurowana sieć LAN, będzie bezpieczna i funkcjonalna dla pracowników. Ustabilizowanie sieci i stworzenie przestrzeni do wymiany jest jednym z zadań administratora sieci. Drugim jest zarządzanie, konfigurowanie oraz naprawianie ewentualnych uchybień. Do zadań administratora należy zarządzanie:

 • wydajnością,
 • konfiguracją,
 • dostępem,
 • urządzeniami,
 • zdarzeniami,
 • bezpieczeństwem,
 • płynnością,
 • uchybieniami.

Zarządzanie jest możliwe w trybie zdalnym. Informatyk nie musi być fizycznie na miejscu, aby skorygować ewentualne błędy w działaniu sieci LAN.

Ważne jest, aby monitorować sieć i reagować szybko na wszelkie powstające problemy. Bezpieczeństwo sieci jest gwarancją nie tylko stabilności, ale też bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa nie mogą narazić się na utratę danych, gdyż mogłoby to mieć katastrofalne konsekwencje. Dlatego istotne jest, aby administrator sieci prowadził monitoring logów oraz kontrolował zdarzenia.

Niemniej ważna jest cykliczna aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych oraz systemów operacyjnych. Takie udoskonalenie do najnowszej wersji pozwala zabezpieczać sieć, a także sprawia, że podłączone do niej urządzenia i narzędzia działają szybciej oraz sprawniej. Aktualizacja jest także ważnym procesem w przypadku domowych komputerów z podłączeniem do sieci.

Błąd połączenia i przerwanie poprawnego działania sieci LAN, nie zawsze jest spowodowany błędem wewnętrznym. Niekiedy powodem usterki jest awaria ze strony dostawcy internetu. Administrator sieci powinien więc współpracować w tym zakresie z dostawcami łączy internetowych, światłowodów, a także z producentami sprzętu sieciowego. W razie usterki może kontaktować się bezpośrednio ze źródłem.

Administracja i zarządzanie sieciami

Także współcześnie działające przedsiębiorstwa są uzależnione od prawidłowego funkcjonowania technologii oraz od właściwie założonej, administrowanej i zarządzanej infrastruktury IT. Sieć LAN, która łączy komputery, dyski i urządzenia, jest niezbędna do tego, aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa. W IT Leader stworzymy stabilna i przede wszystkim bezpieczną sieć, która wykorzystuje połączenia LAN, WAN i WLAN. Ponadto będziemy monitorować jej działanie, konfigurować oraz aktualizować i korygować wszelkie awarie. Z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi stworzymy bezpieczną sieć do zarządzania infrastruktura informatyczna wewnątrz przedsiębiorstwa.

Kontakt z doradcą IT