Blog

eol w2012 topW dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, technologia odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe są niezbędne do sprawnego działania firm, a ich stabilność i bezpieczeństwo mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną. Jednakże, kiedy producenci ogłaszają zakończenie wsparcia dla starszych wersji swoich produktów, wprowadza to nowe wyzwania, zwłaszcza dla firm korzystających z tych rozwiązań. Wśród ostatnich zmian wartą uwagi jest zakończenie wsparcia dla Windows Server 2012 oraz Office 2013.

 

eol w2012

 

Windows Server 2012: Koniec Pewnej Ery

Microsoft ogłosił zakończenie wsparcia dla Windows Server 2012, co oznacza, że od teraz nie będą dostarczane aktualizacje bezpieczeństwa ani poprawki. Dla firm, które nadal korzystają z tego systemu operacyjnego, oznacza to potencjalne zagrożenie dla ich infrastruktury informatycznej. Wsparcie informatyczne staje się kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa i stabilności systemów, zwłaszcza gdy brakuje regularnych aktualizacji.

Office 2013: Koniec Ery Biurowej Produktywności

eol o2013

Podobnie jak w przypadku Windows Server 2012, Microsoft zakończył wsparcie dla Office 2013. To oprogramowanie biurowe stanowi integralną część wielu firmowych procesów, a koniec wsparcia może prowadzić do różnych komplikacji. Brak aktualizacji oznacza potencjalne luki w zabezpieczeniach, co stawia przed firmami wyzwania związane z utrzymaniem poufności danych i integralności dokumentów.

 

Wpływ na Obsługę Informatyczną w Firmach

Zakończenie wsparcia dla Windows Server 2012 i Office 2013 sprawia, że obsługa informatyczna w firmach staje przed nowymi wyzwaniami. Kluczowym zadaniem dla działu IT staje się migracja na nowsze wersje systemów operacyjnych i biurowych. Jednak proces ten nie jest łatwy ani szybki, a brak odpowiednich działań może prowadzić do niebezpieczeństw takich jak:

  1. Bezpieczeństwo danych: Z brakiem aktualizacji bezpieczeństwa, firmy mogą stać się podatne na ataki hakerskie i malware. Obsługa informatyczna musi skoncentrować się na wdrożeniu środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko utraty danych.
  2. Efektywność operacyjna: Przejście na nowe systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe może być czasochłonne i wymagać odpowiedniego przygotowania. Obsługa informatyczna musi dostosować się do nowych technologii, jednocześnie minimalizując zakłócenia w codziennych operacjach firmy.
  3. Wsparcie techniczne: Firmy muszą skoncentrować się na zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego dla pracowników, którzy mogą mieć trudności w dostosowaniu się do nowych narzędzi
    i interfejsów.

Jakie rodzaje migracji pakietu Office zapewnia producent?

Występują dwa scenariusze migracyjne dla pakietu Microsoft Office 2013. Pierwszym z nich jest migracja do Office 2021 w postaci zakupienia licencji wieczystej, z kolei w drugim przypadku aktualizacja
polega na wykupieniu usługi Microsoft 365. Każde z rozwiązań różni się funkcjonalnościami, jednak cechą wspólną jest dostęp do nowej wersji pakietu biurowego.

Migracja do Office 2021 może wystąpić w trzech wariantach:

Office Home & Student dla użytkowników domowych,
Office Home & Business dla firm,
Office Professional.
Każdy z wariantów nieznacznie się różni, lecz główne cechy i funkcjonalności pozostają takie same dla wszystkich pakietów.

 

Cechy wariantów Office 2021:

- wykupujemy licencję wieczystą przypisaną do jednego komputera, ale z nielimitowaną liczbą użytkowników;
- pakiet może zostać zainstalowany na systemach operacyjnych Windows oraz macOS (tutaj
z wyłączeniem wersji Professional);
- zawartość: Word, Excel, PowerPoint; w Home & Business dodatkowo Outlook, a w Professional dodatkowo Outlook, Publisher oraz Access;
- istnieje możliwość zmiany przypisanego komputera (niedostępne w Professional);

zapewnienie pomocy technicznej przez 60 dni bez dodatkowych opłat.

 

Rola Firmy Informatycznej w Procesie Migracji

migr w2012 to 2022

W obliczu tych zmian rośnie rola firm informatycznych świadczących usługi wsparcia. Firmy informatyczne muszą dostosować się do nowych wyzwań, oferując rozwiązania i usługi, które ułatwią klientom płynne przejście na nowe technologie. Kluczowe będzie świadczenie usług wsparcia, migracji danych oraz szkoleń dla pracowników, aby zminimalizować zakłócenia operacyjne.

Wnioskiem jest, że koniec wsparcia dla Windows Server 2012 i Office 2013 stawia przed firmami wyzwania, którym można sprostać dzięki skutecznej obsłudze IT. Firmy informatyczne odgrywają kluczową rolę w tym procesie, dostarczając nie tylko techniczne wsparcie, ale także strategie migracyjne i szkolenia, które umożliwią przedsiębiorstwom utrzymanie bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej w nowej rzeczywistości technologicznej.