Blog

Dziś trudno jest wskazać takie segmenty rynku, współczesnego biznesu i poszczególnych gałęzi gospodarki, które nie działają, opierając się na mniej lub bardziej zaawansowanych systemach informatycznych. Priorytetem dla utrzymania stabilności w firmach, instytucjach i prywatnych sektorach jest inwestycja w bezpieczeństwo IT oraz regularne szkolenia w tym zakresie. Co zatem kryje się pod definicją bezpieczeństwa IT i kiedy warto z niego skorzystać?

Bezpieczeństwo IT – must have w biznesie

Niezależnie od stopnia zaawansowania systemów informatycznych w firmie, obejmują one niemal każdą sferę biznesu. Księgowość, ewidencja pracy, a nawet zarządzanie produkcją i projektami – to wszystko kondensują i kontrolują systemy IT, w skład których wchodzi zdywersyfikowany sprzęt informatyczny, oprogramowania, jak również różnorodne usługi i sprzęt licznych operatorów z branży telekomunikacyjnej. Dzięki podstawowej wiedzy dotyczącej urządzeń i systemów IT możliwe są zaawansowane prace nad bezpieczeństwem informatycznym.

Szereg szkoleń, które zapewniają profesjonaliści z branży są w stanie właściwie oszacować zakres bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie, uwzględniając jego poszczególne grupy strukturalne, narażone na potencjalne zagrożenia z zewnątrz. Należą do nich (do grup bezpieczeństwa IT) m.in. dane, systemy IT, systemy sieciowe IT, infrastruktura IT oraz… ludzie.

 • dane – konieczna jest inwentaryzacja absolutnie wszystkich najważniejszych danych, jakie znajdują się i wytwarzane są w obrębie przedsiębiorstwa oraz poza nim. Co wchodzi w ich skład? Przede wszystkim są to dane personalne, dane księgowe czy informacje przechowywane w różnych systemach informatycznych, tj. nagrania video, statystyki, archiwa danych, kontrola dostępu czy CRM).
 • systemy IT – w tym przypadku obligatoryjna jest prawidłowa identyfikacja wszystkich programów oraz aplikacji, które mają bezpośredni dostęp do danych, co wiąże się z ich przesyłaniem, przetwarzaniem czy gromadzeniem. Inwentaryzacja to bardzo wnikliwy proces, który polega na zebraniu konkretnych danych w obrębie każdej aplikacji i programu/systemu, który te dane przetwarza, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy, bieżącej wersji oprogramowania, jego legalności, producenta.
 • systemy sieciowe IT – w przypadku systemów sieciowych IT obowiązkowa jest inwentaryzacja wszystkich sieci komputerowych w firmie, tj. sieci lokalnych LAN oraz rozległych WAN wraz z wzięciem pod uwagę technologii WiFi, DSL, WLAN etc., czyli wszystkich, w jakich systemy funkcjonują. Co więcej, niezwykle istotne jest rozpatrzenie poszczególnych modeli urządzeń, wersji oprogramowania, aktualnej konfiguracji.
 • infrastruktura IT – zatem budowa, integralność, stan techniczny i własność sieci informatycznych oraz serwery. Dodatkowo należy dowiedzieć się, w jaki sposób zasilane są systemy informatyczne oraz zgromadzić informacje o ich geolokalizacji. Cały proces może wesprzeć weryfikacja stanu technicznego sprzętu i sieci IT.
 • ludzie – czynnik ludzki jest integralną częścią prawidłowego funkcjonowania środowiska informatycznego, dlatego bardzo ważne jest zgromadzenie konkretnych informacji o wszystkich, którzy posiadają dostęp do poszczególnych danych, systemów sieciowych IT, systemów informatycznych oraz infrastruktury IT. Informacje powinny dotyczyć zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i firm, które działają w ramach outsourcingu usług.

Bezpieczeństwo IT - szkolenia

Ze względu na ogromny poziom wiedzy o zagrożeniach, sytuacja na rynku IT wymaga, aby bezpieczeństwo IT stało się odrębną strefą w technice informatycznej. W każdym przedsiębiorstwie konieczne jest stworzenie dedykowanego stanowiska, które będzie obejmował nie tylko ktoś, kto interesuje się informatyką i orientuje w środowisku IT, ale specjalistę przez duże „S” - doświadczonego w zakresie potencjalnych zagrożeń i potrzebnych narzędzi ochronnych, jak również profilaktyki działań.

Kontakt

Świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest outsourcing w kwestii bezpieczeństwa IT. Dlaczego? To proste. Zbudowanie samodzielnego stanowiska w wewnętrznej strukturze firmy to proces długotrwały i kosztowny, a bezpieczeństwo IT musi być zagwarantowane na cito od samego początku funkcjonowania biznesu. Usługa outsourcingu bezpieczeństwa IT zapewni Twojej firmie płynne działania na rynku bez narażania na jakiekolwiek straty w zakresie IT. Dzięki precyzyjnie skonstruowanym procesom i procedurom możliwa jest szybka identyfikacja potencjalnych zagrożeń i adekwatne dostosowanie konkretnych rozwiązań.

Profilaktyka a bezpieczeństwo IT

Istnieje kilka profilaktycznych działań, które mogą zapobiec informatycznej katastrofie. Co więcej, mogą całkowicie wyeliminować występowanie jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń w tym aspekcie. Oto niektóre z nich:

 • utylizacja luk w zabezpieczeniach – bieżący monitoring aktualnej wersji oprogramowania, regularne aktualizacje, cykliczna weryfikacja bezpieczeństwa IT.
 • zwiększanie świadomości użytkowników – wewnętrzne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa, które zmierzają ku większej świadomości potencjalnych zagrożeń w obrębie bezpieczeństwa IT. Ustalenie restrykcyjnych procedur oraz procesów zdecydowanie wspiera wykluczanie zagrożeń.
 • generowanie trudnych haseł;
 • zorganizowane zarządzanie dostępami do danych;
 • polityka tworzenia kopii zapasowych – ani my, ani Ty nie wyobrażasz sobie skali utraty wszystkich danych dotyczących Twojego biznesu. Dlatego tworzenie kopii zapasowych jest obligatoryjne. Dane można utracić w bardzo prosty sposób, np. zwyczajnie przypadkowo przez niecelowe działanie pracownika po włamanie i ich kradzież. Zapobiegaj – kopiuj dane.
 • stały monitoring bezpieczeństwa IT – sprawdzaj zachowania użytkowników w sieci, weryfikuj przestrzeganie procesów i procedur przez pracowników, upewnij się, czy tworzone są kopie zapasowe, wykonuj audyty.

Bezpieczeństwo IT to dzisiaj podstawa sprawnego funkcjonowania każdego biznesu. Postaw na specjalistyczny outsourcing usługi w tym zakresie i zdecyduj się na współpracę z nami w zakresie szkolenia z bezpieczeństwa IT.

Kontakt