Blog

Na administrację systemami operacyjnymi składa się wiele dziedzin, które trzeba wdrożyć, aby móc między innymi zarządzać grupami użytkowników, zarządzać systemem zabezpieczeń i zasobami systemu operacyjnego, konfigurować systemy operacyjne. Wdrożenia te są niezbędne do sprawnego zarządzania siecią w danej firmie. Czym jest administracja systemami operacyjnymi i jakie segmenty się na nią składają?

Kontakt z doradcą IT

Czym jest administracja systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowe systemu operacyjnego jest pojęciem, pod którym kryje się zarządzanie całą infrastrukturą lokalnej sieci komputerowej (LAN). Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi polega na zainstalowaniu i skonfigurowaniu sieci w taki sposób, aby stanowiła ona wspólne środowisko lokalne, w którym mogą sprawnie funkcjonować wszelkie narzędzia i urządzenia (dyski sieciowe, komputery, konta użytkownika, narzędzia biurowe).

Przed administratorem, który zarządza sieciowymi systemami, stoi więc kilkadziesiąt zadań, które w efekcie mają usprawnić pracę biura czy instytucji. Ponadto do zadań administracji systemami operacyjnymi należy także usługi i funkcje oferowane w sieci LAN, takich jak ruting, udostępnianie zasobów, usługa serwerowa czy katalogowa. Sieć LAN, która zostanie skonfigurowana przez administratora, jest ważna także dla udostępniania zasobów, wymiany między użytkownikami czy do korzystania z urządzeń sieciowych. Konfiguracja ta musi koniecznie uwzględniać zabezpieczenie sieci przed atakami hakerskimi i wszelkimi wirusami, które mogłyby destrukcyjnie wpłynąć na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Administrowanie polega także na ochronie danych, które są przetwarzane przez systemy informatyczne. Jest to podyktowane nie tylko dbałością o wewnętrzny system bezpieczeństwa klienta, ale także zgodne z myślą Ustawy o ochronie danych osobowych i polityce bezpieczeństwa.

Instalacja sieciowych systemów operacyjnych

Wszelkie działania trzeba rozpocząć od instalacji sieciowego systemu operacyjnego oraz od jego konfiguracji. W skład takich działań wchodzi między innymi zarządzanie projektem i ustalenie dla niego potrzeb sprzętowych oraz instalowanie sieciowych systemów operacyjnych takich jak Windows Server lub Linux.

Informatyk w początkowej fazie musi zaplanować kolejność działań instalacyjnych, dla których wyznacznikiem będzie między innymi wielkość firmy, jej struktura i nadrzędny cel i profesja.

Ważne jest także, aby utworzyć listę kontrolną przed instalacją systemów operacyjnych. Checklista powinna zawierać w sobie ustalenia, które zostaną wdrożone podczas procesu administrowania systemami operacyjnymi, czyli powinna określać wymagania sprzętowe, wybór architektury, aktualizację, kopię zapasową, aktualizację sterowników serwera, wybór partycji. Należy utworzyć konto użytkownika, które będzie pracowało w obrębie danej sieci lokalnej i udostępniać między sobą zasoby sieciowe. Tutaj ważne jest tzw. mapowanie dysków. Ponadto przy instalacji sieciowych systemów operacyjnych należy pamiętać o włączaniu i wyłączaniu reguł dostępu do zasobu sieciowego.

W Windows Server do dyspozycji mamy technologię Volume shadow copy, czyli włączanie migawek partycji, która umożliwia podejmowanie ręczne lub automatyczne kopii zapasowych.

W Windows Server bardzo ważne jest wdrażanie usługi Active Directory (AD DS), która umożliwia sprawne zarządzanie zasobami sieciowymi. Jest to usługa katalogowa, która przekazuje informacje o obiektach dostępnych w sieci i oprogramowaniu sieciowym. Administrator zarządzający siecią może wprowadzać porządek i hierarchię w strukturach sieci.

Administracja systemami operacyjnymi Windows Server lub Linux

Trudno jednoznacznie określić jaki system operacyjny będzie lepszy. Na pewno ważną informacją jest to, że Windows Server jest płatny, natomiast Linux - bezpłatny. Natomiast wiele systemów ERP jak Subiekt GT, Subiekt NEXO, Comarch ERP Optima, Sage Symfonia działa na systemach Windows.

System operacyjny jest oprogramowaniem złożonym z jądra systemu, powłoki i systemu plików, które wymagają odpowiedniej konfiguracji. Obydwa systemy - Linux i Windows Server - są stabilne i bezpieczne. Aczkolwiek eksperci wyrażają zdanie, iż na Linux zdarza się zdecydowanie mniej ataków hakerskich czy szkodliwych programów, przede wszystkim w tego względu, że jest to oprogramowanie mniej popularne. Dlatego jest stosowane do hostowana stron www, poczty oraz oprogramowania, które jest udostępnione bezpośrednio w internecie. Wybór systemu operacyjnego jest więc indywidualny i powinien być podyktowany wielkością przedsiębiorstwa i jego preferencjami.

Co wchodzi w skład administrowania systemami operacyjnymi?

Administracja sieciami operacyjnymi jest szerokim pojęciem, na które składa się wiele zadań, które musi wdrożyć i skonfigurować informatyk. Ich właściwe zaplanowanie, określenie i ostateczne zaprogramowanie przyniesie oczekiwane rezultaty, które będą widoczne w codziennej pracy na wszelkich urządzeniach sieciowych. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi to szereg procesów, które ostatecznie tworzą spójną, stabilną i bezpieczną sieć, która jest miejscem pracy użytkowników w danym przedsiębiorstwie.

Jakie systemy trzeba wdrożyć, aby całość była poprawnie skonfigurowana i prężnie działająca?

 • Planowanie działań, zapoznanie się z dostępnym sprzętem
 • Organizacja interfejsów sieciowych
 • Tworzenie kont użytkowników
 • Udostępnienie dostępu do narzędzi i zasobów sieciowych
 • Konfiguracja sieciowa systemu operacyjnego Windows Server (katalogowanie, Active Directory, profile użytkowników, usługa DNS i DHCP)
 • Wdrożenie usług zdalnego dostępu VPN, OpenVPN, VPN IPsec, SSL VPN, Tunel SSH oraz nowy WireGuard VPN
 • Konfiguracja usług bezpieczeństwa i szyfrowania
 • Monitorowanie systemu
 • Zainstalowanie systemu operacyjnego Linux (jeśli został on wybrany zamiast Windows Server)
 • Tworzenie bazy danych
 • Monitoring parametrów i usług
 • Tworzenie aktualizacji i backup.

Administracja systemami operacyjnymi w IT Leader

Jeśli w swoim przedsiębiorstwie chcesz wdrożyć administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, to koniecznie w tym celu musisz skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak nasza firma IT Leader. Od podstaw zaprojektujemy sieć i wdrożymy systemy operacyjne. To zadanie ciężkie i praktycznie niewykonalne dla osób, które nie są zaznajomione z tematem. Jeśli zależy Ci na profesjonalnym wsparciu, to koniecznie skontaktuj się z nami. Stworzymy dla Ciebie stabilną sieć na systemie operacyjnym Windows Server lub Linux. Dzięki temu zostanie zorganizowane spójne i stabilne środowisko pracy, w którym pracownicy będą mieli swobodny dostęp do narzędzi i zasobów sieciowych oraz narzędzi biurowych przez sieć LAN. Skorzystaj z naszych usług i powierz IT Leader administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Kontakt z doradcą IT