Blog

Powstało wiele teorii spiskowych, według których sieć 5G miałaby kontrolować pracę mózgu i tym samym sterować człowiekiem, czy takich, które sugerują, iż to 5G odpowiada za powstanie koronawirusa. W efekcie jest wielu sprzeciwiających się zaistnieniu tej technologii w Polsce. Celem wprowadzenia sieci 5G jest przede wszystkim przyspieszenie pracy internetu, który umożliwi wdrożenie nowych udogodnień.

Kontakt z doradcą IT

Czym jest sieć 5G?

Jest to standard sieci komórkowej, który jest kolejny po 3G i używanej obecnie sieci 4G. Dzięki temu w ogóle możliwa jest sprawna komunikacja mobilna i transfer danych. Coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych - nie tylko do wyszukiwania informacji, ale także do dokonywania zakupów czy płacenia rachunków. Telefon stał się dla wielu podstawowym środkiem komunikacji i szacuje się, że obecnie ponad 60% użytkowników internetu dokonuje ruchu właśnie z urządzeń mobilnych, a ten trend będzie tylko wzrastał. Z tego względu niezbędna jest lepsza sieć komórkowa, która przyspieszy transfer danych i sprawi, że komunikacja mobilna będzie przebiegała sprawniej.

Już sieć 4G była znacznie szybsza od 3G, co umożliwiło tak sprawne korzystanie ze smartfonów i wszelkich aplikacji. Technologia 5G oferuje lepszą wydajność, niezawodność i zdecydowanie większą prędkość pobierania i wysyłania.

Jaka jest różnica między siecią 4G a 5G?

Technologia 4G, zwana także LTE, umożliwia przesyłanie danych o prędkości 300 megabitów na sekundę, natomiast technologia 5G jest znacznie szybsza, gdyż przy jej wykorzystaniu możliwe jest przesyłanie nawet do 10 gigabitów na sekundę.

Piąta generacja sieci mobilnej została zaprojektowana po to, aby z jej pomocą móc przesyłać więcej danych. Wprowadzenie tej technologii jest wręcz konieczne we współczesnym scyfryzowanym świecie, w którym ponad 60% populacji używa smartfonów, a liczby te według szacowanych prognoz będą wzrastały. Masowe korzystanie z urządzeń mobilnych generuje wzmożony ruch sieciowy, telefoniczny i związany z transmisją danych. Internet 5G umożliwi także wdrożenie nowych technologii i innowacji, które nie tylko wprowadzą świat na nowy poziom, ale też stworzą kolejne miejsca pracy.

Technologia 5G może obsłużyć większą liczbę urządzeń, co jest bardzo istotne przy tak wysokim procencie osób, które korzystają z urządzeń mobilnych. Cyfryzacja dotyka coraz to więcej gałęzi gospodarki, nowe technologie są także używane w domach, dlatego niezbędne jest wzmocnienie sygnału.

 roznice

Sieć 5G - zalety

Technologia 5G przede wszystkim związana jest z perspektywą rozwoju. Owszem, jest ona istotna z przyziemnego punktu widzenia, takich jak rozrywka. Jednak sieć 5G ma poza tym kilka najważniejszych zalet, które umożliwiają:

  • lepszy transfer,
  • możliwość oglądania filmów nie tylko w 4K, ale i 8 i 16K,
  • lepszą jakość prowadzonych na żywo transmisji czy streamingów,
  • możliwość obsługiwania większej ilości aplikacji i gadżetów,
  • zwiększają wydajność komputera, np. w trakcie grania w gry online.

Zalet wprowadzenia technologii 5G należy upatrywać także w przemyśle, transporcie, motoryzacji czy w smart home. Sieć 5G będzie umożliwiała szybką komunikację - nie tylko między użytkownikami, ale też instytucjami, co znacznie usprawni przesył danych i łączność np. pomiędzy urzędami. Zmienia się także technologia w motoryzacji i transporcie, gdyż dzięki szybszemu przekazywaniu danych i lepszej komunikacji poprawi się bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.

Szybszy internet jest szansą na rozwój, gdyż dzięki temu można wprowadzać nowe i lepsze technologie, a więc 5G w Polsce umożliwi inwestycję w cyfrowe gałęzie gospodarki.

Sieć 5G a zdrowie

To największa kontrowersja, jaka pojawiła się przy okazji testowania sieci 5G. Nie inaczej było w przypadku 3G czy 4G, aczkolwiek przy piątej generacji najwięcej zastrzeżeń jest w stosunku do promieniowania pola elektromagnetycznego. Powstało wiele teorii spiskowych, które podkreślają, że oddziaływanie 5G źle wpływa na fale mózgowe, które nie tylko powoduje choroby, ale umożliwia także sterowanie człowiekiem. W sieci 5G upatruje się także początku pandemii koronawirusa, która miała zostać spowodowana właśnie tym rzekomo szkodliwym promieniowaniem. W innych krajach podpala się nawet maszty sieci 5G, a w Polsce dla sprzeciwu wobec tej technologii organizuje się protesty.

Co ciekawe każda poprzednia sieć działała na tych samych mechanizmach, a funkcjonowanie sieci 3 lub 4G LTE nie wzbudzało aż takich kontrowersji. Całe zamieszanie powstało z powodu całej masy fake newsów, które zostały rozpowszechniane w sieci, a nie były oparte na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Były to wymysły osób, które zaczęły żyć własnym życiem, tworząc coraz to nowsze teorie na temat szkodliwości 5G.

Nie ma żadnych naukowych potwierdzeń na szkodliwość sieci 5G. Jest ona zdrowa i bezpieczna dla każdego organizmu żywego. Ta sama kwestia dotyczyła sieci 2, 3, 4G, wobec których były prowadzone badania wykazujące brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Sieci 5G wykorzystują promieniowanie do przenoszenia energii na odległość przy pomocy fal elektromagnetycznych. Piąta generacja używa promieniowania niejonizującego niskiej energii (wykorzystywane także przez radio czy kuchenki mikrofalowe). Badanie nie wykazały, że takie promieniowanie jest szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a tym bardziej wpływać na pracę mózgu. Korzystanie z sieci 5G jest więc całkowicie bezpieczne.

Obawy powstały prawdopodobnie ze względu na nowe pasmo częstotliwości 5G, które są nowe tylko dla sieci komórkowych, gdyż były już wcześniej używane np. do nadawania sygnału telewizyjnego. Niestety brak doinformowania spowodował szereg działań zorganizowanych grup, które tworzyli i nadal tworzą nieprawdziwe przekazy. Jednak taka dezinformacja powoduje, iż wprowadzenie technologii 5G w Polsce opóźnia się o kolejny rok, gdyż finalnie miała ona pojawić się w kraju w roku 2018, a obecnie datuje się, iż w polskich miastach pojawi się jesienią 2021.

Kontakt z doradcą IT

5G bezpieczne dla zdrowia

Szybszy internet wiąże się z dynamicznym wzrostem gospodarczym, więc należy upatrywać w tym szansy, a nie zagrożenia. Nie ma żadnych potwierdzonych dowodów oraz badań naukowych na to, iż sieć 5G (a także 2, 3, 4G) jest szkodliwa dla zdrowia i powoduje nowotwory. W żaden negatywny sposób nie wpływa na fale mózgowe. Z tego względu nie warto wierzyć w teorie spiskowe, które nie podają sprawdzonych i udokumentowanych źródeł.