Blog

 

top usl w urzObsługa informatyczna instytucji państwowych wymaga bardzo precyzyjnie określonych kwalifikacji. W świetle wydarzeń związanych z aktualną sytuacją społeczną, która spowodowała przeniesienie wszystkich spraw urzędowych do przestrzeni internetu mamy tutaj do czynienia z  wyjątkowo odpowiedzialnym zadaniem. Jakie wymogi powinna spełniać firma IT pełniąca usługi dla instytucji państwowych? Jakim zadaniom przyjdzie sprostać jej pracownikom?

 

usl w urz

 

Obsługa informatyczna w urzędach – zadania firmy IT

Podstawowe obowiązki firmy informatycznej pełniącej usługi dla instytucji państwowych polegają na zabezpieczaniu danych znajdujących się w posiadaniu urzędu oraz administrowaniu używanych przez daną placówkę narzędzi internetowych. W szczególności mówimy tutaj o takich zadaniach jak:

 • Bieżące wsparcie urzędników – działania polegające między innymi na udzielaniu pracownikom urzędu przeszkolenia i informacji na temat sposobu działania poszczególnych narzędzi informatycznych.
 • Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa. Firma, specjalizująca się w świadczeniu usług IT dla urzędów powinna posiadać najwyższe kwalifikacje jeżeli chodzi o znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Monitoring sieci – analiza połączeń wychodzących i przychodzących mająca na celu zabezpieczenie sieci przed działaniami osób trzecich. Do tego typu czynności zaliczamy również monitorowanie incydentów, polegające na analizie zdarzeń sieciowych uznanych za budzące podejrzenia.
 • Obsługa techniczna transmisji online posiedzeń odbywających się w instytucji oraz archiwizacja stworzonych nagrań. Firma informatyczna odpowiedzialna jest za skonfigurowanie sprzętu nagrywającego oraz narzędzi umożliwiających strumieniowanie obrazu i dźwięku do internetu.
 • Tworzenie sprawozdań dotyczących pracy infrastruktury informatycznej oraz zachodzących w jej obrębie zdarzeń.
 • Administrowanie systemami przetwarzającymi informacje, takimi jak System Rejestrów Państwowych. Jako że są to systemy informatyczne zawierające szczególne dane osobowe, wyjątkowo istotna w tym wypadku okazuje się znajomość narzędzi szyfrujących oraz przepisów RODO. Firma informatyczna przy ich przetwarzaniu pozostaje w stałym kontakcie z administratorami danych osobowych, dopasowując stosowane narzędzia odpowiednio do polityki danej instytucji. Podobnie wygląda sytuacja dotycząca obsługi informacji niejawnych. Na wykonawcy usług IT spoczywa w tym wypadku odpowiedzialność za zabezpieczenie danych rangi państwowej, których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby mieć dalece idące skutki dla całego kraju.

Choć przytoczona lista obowiązków prezentuje się dość pokaźnie – to wciąż nie wszystkie zadania czekające firmę, podejmującą się świadczenia usług IT dla instytucji państwowych. Należy do nich także przeprowadzanie audytów KRI, polegających na całościowym zweryfikowaniu stanu infrastruktury informatycznej oraz udzieleniu pracownikom urzędu informacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa systemu. Ponadto w ich skład wchodzi obsługa jednostek powiązanych z daną instytucją, takich jak ośrodki pomocy, zakłady usług komunalnych, oświata czy ośrodki kultury.

Całościowe zarządzanie infrastrukturą serwerową oraz administracja e-usług urzędowych, takich jak EBOI, e-urząd czy ePUAP oraz administrowanie stronami WWW i Biuletynem Informacji Publicznej to zadania zwieńczające naszą obszerną listę. Trzeba przyznać, że przed firmami podejmującymi się obsługi instytucji państwowych stoi niełatwe zadanie. Ciągła modernizacja usług internetowych oraz obciążenia serwerowe związane z ich wyjątkową popularnością w ostatnim okresie dodatkowo podwyższają jego poprzeczkę. Jakie kompetencje powinni posiadać pracownicy firmy IT, świadczącej usługi państwowe?

cyber security infografika

Usługi IT dla instytucji państwowych – wymagania

Jak nietrudno wywnioskować z wyżej przytoczonej listy – obsługa informatyczna urzędów i innych placówek państwowych wymaga szczegółowo określonych kompetencji od każdego pracownika, który będzie brał udział w związanych z nią operacjach. Mówimy tutaj nie tylko o odpowiedzialności za dane indywidualnych osób, ale także zabezpieczeniu informacji rangi państwowej, których ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla całego naszego kraju.

Osoby podejmujące się administrowania infrastruktury IT w instytucjach państwowych powinny:

 • Posiadać certyfikat 27001 ISO świadczący o znajomości aktualnych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Ukończyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Posiadać doświadczenie w administrowaniu szczególnymi danymi – najlepiej, jeśli zostało ono nabyte w innych instytucjach państwowych.

Dodatkowo niezbędna okaże się znajomość oprogramowania, stosowanego w placówkach urzędowych. Zaliczamy do niego między innymi:

 • Puma Zeto software – specjalistyczny program, obsługujący jednostki samorządu terytorialnego
 • Radix – system księgowości budżetowej, specjalizujący się we wspomaganiu prac nad budżetem jednostek samorządu terytorialnego
 • Sputnik software (Bestia, FoKa, WyDra, Proton) – zaprojektowane dla potrzeb instytucji państwowych systemy pozwalające między innymi na zarządzanie płacami i budżetem.
 • Qnet – Rozliczanie Usług Komunalnych, Podatki, Rejestr Mienia Komunalnego, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie komunikacją masową, Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Administrowanie decyzjami o zajęciu pasa drogowego, Oświata, Edukacja i Multimedia
 • Sygnity – oprogramowanie wspierające obsługę świadczeń wychowawczych i socjalnych

Obowiązkiem firmy IT świadczącej usługi dla instytucji państwowych jest zachowanie ciągłości serwisowania. Jest to szczególnie istotne ze względu na konieczność bieżącego monitorowania aktywności sieciowej oraz uaktualniania zastosowanych zabezpieczeń. Z tego względu powinna ona dysponować odpowiednio rozbudowanym zespołem, który nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń będzie w stanie utrzymać jednakowy poziom świadczenia usług.

Słowem podsumowania – obsługa urzędów państwowych bez cienia wątpliwości należy do najbardziej wymagających zadań, z jakimi może się zmierzyć firma informatyczna. Podejmują się go jedynie przedsiębiorstwa posiadające stosowne wyszkolenie w specjalistycznych narzędziach, wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. Administrowanie informacjami będącymi w użyciu organów państwowych jest wyjątkowo odpowiedzialnym zadaniem, wymagającym ogromnej wiedzy i niebywałej skrupulatności w wykonywanej pracy.

Jeżeli potrzebujesz aktualnie takich specjalistów – koniecznie skorzystaj z usług sprawdzonej firmy. Załoga IT-leader składa się z ekspertów w dziedzinie obsługi informatycznej instytucji państwowych, wykonujących wspomniane zadania na najwyższym światowym poziomie. W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji, odwiedź stronę it-leader.pl.