Blog

outsurcingW erze cyfrowej transformacji, urzędy miejskie muszą wyprzedzać oczekiwania społeczeństwa, zapewniając szybką i efektywną obsługę mieszkańców. W Poznaniu, usługi informatyczne stały się nieodłącznym elementem w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz zaspokajaniu potrzeb społeczności. W tym artykule przyjrzymy się blisko, dlaczego wsparcie IT, obsługa informatyczna, oraz outsourcing IT w Poznaniu są kluczowymi czynnikami w modernizacji administracji publicznej.

Dlaczego nasze usługi?

Usługi informatyczne Poznań oferują kompleksowe wsparcie dla urzędów, zapewniając im konkurencyjność, bezpieczeństwo danych oraz skuteczną obsługę klienta. Oto kilka powodów, dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Wsparcie IT Poznań: Nasze usługi obejmują stałe wsparcie techniczne, utrzymanie infrastruktury IT oraz ścisłe monitorowanie, co zapewnia ciągłość działania systemów informatycznych urzędów.
 • Obsługa informatyczna Poznań: Nasz zespół specjalistów nie tylko reaguje na bieżące problemy techniczne, ale także proaktywnie wdraża nowoczesne rozwiązania, aby usprawnić procesy administracyjne.
 • Outsourcing IT Poznań: Pozwalamy urzędom skoncentrować się na ich głównych celach, oferując elastyczne i skalowalne rozwiązania outsourcingowe, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb i budżetów.

Konkretne przykłady:

Modernizacja Infrastruktury IT Urzędu Miasta

Problem: Urząd Miasta w Poznaniu borykał się z przestarzałą infrastrukturą IT, co prowadziło do częstych awarii systemów, spowolnienia pracy oraz ograniczeń w obsłudze mieszkańców.

Rozwiązanie: Przeprowadziliśmy kompleksową modernizację infrastruktury IT, obejmującą wymianę serwerów, stacji roboczych oraz urządzeń sieciowych. Dodatkowo, zaktualizowaliśmy oprogramowanie do najnowszych wersji, co zapewniło lepszą wydajność i bezpieczeństwo.

Korzyści:

 • Znaczne zmniejszenie liczby awarii systemów o 60%.
 • Zwiększenie wydajności pracy urzędników dzięki szybszym i stabilniejszym systemom.
 • Poprawa dostępności usług dla mieszkańców dzięki eliminacji opóźnień i przerw w obsłudze.

Opinia klienta: "Dzięki nowoczesnej infrastrukturze IT, nasz urząd działa znacznie sprawniej, a obsługa mieszkańców jest bardziej efektywna. To prawdziwy krok naprzód dla naszej administracji."

Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami Elektronicznymi

Problem: Urząd borykał się z nadmiarem papierowej dokumentacji, co utrudniało jej przechowywanie, wyszukiwanie oraz udostępnianie. Procesy administracyjne były opóźnione, a ryzyko błędów przy obsłudze dokumentów było duże.

Rozwiązanie: Wdrożyliśmy system zarządzania dokumentami elektronicznymi, który umożliwiał skanowanie, indeksowanie i przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej. System pozwalał na szybkie wyszukiwanie dokumentów, kontrolę dostępu oraz archiwizację.

Korzyści:

 • Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie dokumentów o 70%.
 • Eliminacja ryzyka utraty lub uszkodzenia dokumentów papierowych.
 • Optymalizacja procesów administracyjnych i poprawa jakości świadczonych usług.

Opinia klienta: "System zarządzania dokumentami elektronicznymi znacznie ułatwił nam pracę i poprawił jakość obsługi klientów. Teraz możemy szybko odnaleźć potrzebne dokumenty i skupić się na świadczeniu usług dla mieszkańców."

Wymiana Sprzętów Sieciowych w Urzędzie Dzielnicowym

Problem: Urząd Dzielnicowy napotykał na częste problemy związane z przestarzałą infrastrukturą sieciową, co prowadziło do niestabilności połączeń internetowych, ograniczenia dostępności usług online oraz ryzyka utraty danych.

Rozwiązanie: Przeprowadziliśmy kompleksową wymianę sprzętów sieciowych, włączając w to routery, switche oraz punkty dostępowe. Nowe urządzenia zapewniły szybsze i bardziej stabilne połączenia internetowe oraz zwiększyły bezpieczeństwo sieci.

Korzyści:

 • Znaczne zmniejszenie liczby awarii sieciowych o 80%.
 • Poprawa dostępności usług online dla mieszkańców oraz pracowników urzędu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych i zapewnienie stabilności działania systemów.

Opinia klienta: "Dzięki nowym sprzętom sieciowym, nasz urząd działa znacznie sprawniej, a mieszkańcy mogą korzystać z usług online bez obaw o przestoje czy utratę danych. To ogromna korzyść dla naszej społeczności."


FAQ:

 1. Czy usługi informatyczne w Poznaniu są dostępne dla wszystkich urzędów? Tak, nasze usługi są dostępne zarówno dla małych, jak i dużych urzędów w Poznaniu, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdej instytucji.
 2. Czy outsourcing IT wiąże się z ryzykiem utraty kontroli nad procesami? Nie, współpraca z nami pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad procesami, jednocześnie korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia w obszarze technologii informatycznych.
 3. Jakie korzyści przynosi outsourcing IT urzędom w Poznaniu? Outsourcing IT pozwala na redukcję kosztów operacyjnych, poprawę efektywności oraz szybką reakcję na zmiany w środowisku technologicznym, co jest kluczowe dla urzędów w dynamicznym mieście jak Poznań.


Podsumowanie:

Usługi informatyczne w Poznaniu stanowią niezbędny element w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz obsługi mieszkańców. Wsparcie IT, obsługa informatyczna oraz outsourcing IT to kluczowe narzędzia, które pozwalają urzędom efektywnie zarządzać zasobami, zapewniając jednocześnie wysoki poziom usług dla społeczności. Dlatego warto zaufać specjalistom, którzy oferują kompleksowe rozwiązania informatyczne dla urzędów w Poznaniu.